Mẫu câu tiếng Thái giao tiếp thông dụng cho du khách

  1. Chào hỏi và chúc mừng
Tiếng Thái giao tiếp thông dụng

Tiếng Thái giao tiếp thông dụng

– Xin chào. (sa-wat-dii)

– Xin chào. (lịch sử, người nói là nam) (sa-wat-dii, khráp)

– Xin chào. (lịch sử, người nói là nữ) (sa-wat-dii, khâ)

– A lô. (haloh, khráp/khâ)

– Bạn khỏe không? (sabaai-dii rue?)

– Khỏe. (sabaai-dii)

– Khỏe, còn bạn? (sabaai-dii láe khun lá, khráp/khâ)

– Tạm biệt. (laa kon)

– Tạm biệt (thân mật). (sa-wat-dii [khráp/khâ])

– Chúc mừng năm mới. (sa-wat-dii pii mai)

– Chúc ngày Songkran vui. (suk san wan songkran)

– Ba, mẹ: Pho, Me

– Anh, em: Pi, Noọng

– Đi chơi: Pay thiều – Cô, anh có khoẻ không? Khun, Sbai đi mai? Khrắp, khă?

– Cô tên gì? Khun sư ặ ray? Khrắp, khă?

– Cô bao nhiêu tuổi? Khun Adụ tháu rày?

– Nhà ở đâu? Ban dù thi nảy? Khrắp, khă?

  1. Mua bán hàng hóa

Mua bán hàng hóa tiếng Thái

– Cái này, cái kia giá bao nhiêu?: Ăn ní, ăn nắn thau rày? Khrắp, khă?

– Đắt quá: Pheng mạc

– Giảm giá được không?: Lốt la kha dai ma? Khrắp, khă?

– Tôi mua nhiều rồi: Phổn sứ mạc léo Khrắp, khă

– Cái áo này đẹp quá: Sựa tua ní suối mạc

– Cái quần kia không đẹp: Kang-keng tua nắn mai suối

– Chỗ nào bán túi xách: Thi nảy khải cặp pắn Khrắp, khă

– Màu đỏ, xanh, đen, trắng: Sỉ đèng, khiếu, đằm, khảo

– Phòng vệ sinh ở đâu? Hoọng nam yù thi nai

– Tạm biệt : La còn

– Hẹn gặp lại: Leó phốp căm mày

– Chúc may mắn: Khỏ hạy sốôc đì.

  1. Tập đếm chữ số

Tập đếm chữ số tiếng Thái

– Một: Neung

– Hai: Sorng

– Ba: Sahm

– Bốn: See

– Năm: Had

– Sáu: Hok

– Bảy: Jed

– Tám: Phat

– Chín: Gao

– Mười – một: Sip-êt

– Hai mươi mốt: Yee-sip

– Ba mươi: Sam-sip

– Một trăm: Neung roi

– Một ngàn: Nưưng păn

– Mười ngàn: Meum

– Một trăm ngàn: Sann

– Một triệu: lahn