Học tiếng lào không khó

Tiếng Lào là ngôn ngữ đơn lập như tiếng Việt. Các âm tiết ghép với nhau thành từ. Các từ ghép lại thành câu. Cách học tiếng Lào khá tương đồng và gần gũi như người Việt học tiếng Việt vậy.